Mobile phone: +359 894 632 092;  E-Mail: anna.petkova@abv.bg   

руини на нос Градът има интересна и древна история. Траки и елини са в нейното начало. През лятото на 2009.година археолози откриха изумителна базилика от 6-ти век  Построена вьрху високия скалист бряг, на нос св. Атанас. Легенди разказват, че най-старото християнско средище е параклисът “Св. Атанасий, разположен на ед

църква

ноименния нос,  обитаван от монаси, последователи на исихазма, разпространяван от Теодосий Търновски. Знае се, че параклисът е сринат от османските поробители.
Най – старата, съществуваща и до днес църква в Бяла носи името на “Света преподобна мъченица Параскева”. Построена е през 1847 г. от жителите на Бяла по тогава действащите закони на Османската империя Храмът не е могъл да бъде по-висок от ръстта на турчин, покачен на своя кон.

 

Друга забележителност на град Бяла е Античната крепост. Тя е разположена разположена в югоизточната част на града, в близост до пристанището. Комплекса съдържа пещи за за производство на керамични съдове, три винарни, сгради с различно предназначение и раннохристиянски сакрален център. Предполага се че крепостта е част от голямата военно –отбранителна система изградена при византийските императори Анастасий и Юстиниян І. Обхваща площ от 40 декара и укрепителната линия се е състояла от крепостна стена и ров пред нея.

Откритите три винарни, които насочват към извода, че отглеждането на лозя и производството на вино е било едно от основните занимания на населението в крепостта и околностите. Същите са единствени по рода си от тази епоха в страната. От намерените артефактите може да се съди,че местните хора са се занимавали основно с отглеждане на лозя и производство на вино, както и с корабоплаване и търговия.

Всички археологически находки са са съхранени в местния музей. В комплекса е разположена лостово - винтова преса. Мачкането на гроздето е ставало благодарение на механична дървена конструкция, с каменна основа и вертикален винт с ръчка, захваната за неподвижна дървена хоризонтална греда.